ติดต่อเรา

ศูนย์บริการรถยนต์ FIT Auto เป็นศูนย์บริการยานยนต์ภายใต้กรอบการบริหารงานของ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ได้ถูกวางรูปแบบให้เป็นศูนย์บริการที่ทันสมัยและมีความสะดวกในรูปแบบ One-Stop-Service ที่ให้บริการซ่อมบำรุงตามระยะทาง หรือที่เรียกกันว่า “Light Maintenance” และยังสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในธุรกิจฯด้วยการรวมเอาการให้บริการ “ล้างทำความสะอาด/ดูแลรักษารถและสีรถยนต์แบบครบวงจร” (Car Care) ไว้ในที่เดียวอีกด้วย FIT Auto เป็นการต่อยอดจากธุรกิจศูนย์เปลี่ยนถ่ายหล่อลื่นแบรนด์ “PROChecK” ที่อยู่ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ซึ่ง OR เอง มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี และได้ดำเนินการมาแล้วเป็นเวลากว่า 10 ปี หากแต่กระแสของตลาดที่เปลี่ยนไป จึงทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อสามารถให้บริการในรูปแบบที่ครบวงจรมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคผู้ใช้รถยนต์ในปัจจุบัน

ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สาขาทั้งหมด

Untitled
version: 1.0.3